eksilt

               

             Adam olan adam...Haketmediği payeyi almaz...Haketmeyene paye vermez...
DERNEKLER FEDERASYONU NEDİR? NE DEĞİLDİR? PDF Yazdır E-posta
Yazar mkm   
Cumartesi, 20 Mart 2010
DERNEKLER FEDERASYONU NEDİR? NE DEĞİLDİR?
 
Son yılların moda sivil toplum örgütü dernekler federasyonu kurulması burada sizinle bu oluşum nedir ne değildir onu paylaşacağım.
 
Dernekler federasyonu nedir?
Kuruluş amaçları aynı olan en az 5 derneğin bir araya gelerek kurdukları üst birliktir .
 
Kısaca üyeleri dernekler olan bir dernek de diyebiliriz. Bir ilde kurulu il ve köy dernekleri bir araya gelerek il dernekler federasyonunu,bir ilçede  kurulu köy dernekleri bir araya gelerek ilçe dernekler federasyonunu kurabilirler.
İşe böyle bakıldığında son derece kolay gibi görünüyor.Yapılacak formaliteleri de tamamlayan 5 dernek bir araya gelince federasyon olabilirler. Sonrada diğer derneklerini üye yapabilirler.
 
Federasyona üye olacak derneklerin uygulayacağı formaliteler nelerdir.?
Dernek tüzüğünde üst federasyona üye olabilir maddesi olmalıdır. Üst federasyona üye olunacağı zaman dernek genel kurulu ayrıca yönetim kuruluna bu konuda yetki vermelidir ve derneği federasyonda temsil edecek delegelere görev vermelidir. Dernek başkanı yada yöneticisi ben imzaladım oldu anlayışı ile hareket edemez. Bu yazdığıma hem federasyon hem de dernekler dikkat etmelidir.Aksi durumda yaptıkları her eylemden hem dernek yöneticileri hem federasyon yöneticileri suçlu duruma düşerler.
 
Bir il yada ilçede birden fazla federasyon kurulabilir mi ?
Neden olmasın 5 dernek bir araya gelir ve yeni federasyonu kurar.Böylece o bölgede çok sayıda federasyon başkanımız ve yöneticimiz olur.Ne güzel değimli?
 
Federasyon hangi yönetim biriminde olmalıdır?
Bence en uygun birim İlçe bazında olmalıdır. İlçede kurulu dernekler bir araya gelerek ilçe federasyonunu kurmalıdır.
 
Peki il bazında kurulan federasyonlar uygun değimli?
Tabi ki kurulabilir yasal engel yok. Ama hizmet üretemezler bütçe oluşturamazlar sadece yöneticilerine kartvizit bastırmak gibi bir güzelliği olur. Yöneticilerde o kart vizitle federasyon başkanı büyük kişiler olarak siyasi partilere giderek siyasete soyunurlar.
 
İl bazında nasıl bir örgütlenme olmalıdır.?
İlçeler federasyonlar şeklinde örgütlendikten sonra İlçe federasyonları bir araya gelerek
 ‘İl Dernekler konfederasyonunu’ kurmalıdır. Bu zor ve zahmetli bir süreçtir ama doğrusu budur.
 
Peki dernekler birliği diye bazı oluşumlar var onlar nedir?
Yasal olarak böyle bir oluşum olamaz. Bu yine icatlardan biri. Ancak derneklerden oluşan bir komite olur ki buda yasal olmaz para toplayamaz proje yapamaz. Bunu yasal hale getirmek için ‘dernekler birliği derneği ‘ kurabilirler ki bu da komedi olur . Bir derneği bir üst kurulda ancak genel kurulun seçtiği delegeler temsil edebilir.Seçmece her ilçelerden alınan kişiler o ilçeyi temsil edemez, etmeye çalışmak insanları kandırmak olur buda yasal ve ahlaki değildir. Kaldı ki bu tip bir oluşum üst birlik te değildir normal bir dernektir. Bu tip bir gayretin altındaki gerçek olsa olsa toplumu kandırmak boş umutlar dağıtmaktır. Birde toplumda bu tip oluşumun yöneticileri bilmeyenler tarafından tüm Giresun dernekleri tarafından seçilmiş dernekler birliği yöneticisi sanılarak  taltif edilirler. Düğünlerde toplantılarda o isimle anons edilirler. Bazı siyasi oluşumlar bu ismi kullanarak bak şu birlik bizi destekliyor diye caka satabilirler dernek yöneticileri de buna çanak tutabilir. Bu durum birilerinin egosunu tatminden öte gitmez.İşin kötüsü Federasyon ve konfederasyonlaşmanın önünü keser.
 
Federasyonlar siyaset yapmalımıdır.?
Kesinlikle siyaset üstü olmalıdır.Belli bir siyasete angaje olmamalıdır. Ama kurulu olduğu bölgeden siyaset yapanlara eşit ve dengeli destek vermeli ve herkesi mutlaka oy verdiği partisinde siyaset yapmaya teşvik etmelidir.
 
Federasyonların bütçe kaynakları nelerdir?
Federasyonların bu konuda kaynakları çok sınırlıdır üye yapısı olmadığı istediği zaman üye alamadığı için bütçe oluşturmaları zordur.Tek gelirleri federasyon üyesi derneklerden alacağı aidatlardır ama bunu da derneklerden almaları çok zaman mümkün değildir.O nedenle yetenekli federasyon yöneticisi ya cebinden finanse edecek yada fonlar yaratacaktır. Buda çok ciddi bilgi birikimi ve deneyim gerektirir.
 
Federasyonlar ne tür işler yapmamalıdır?
Federasyon kesinlikle direk proje yapmamalıdır. Örneğin bir köye çeşme yapmak,burs vermek gibi işler  federasyon yapısı altında yapılmamalıdır. İstenirse yapılamaz mı tabi ki yapılır ama o zaman eşitlik ilkesini uygulayamayacağı için federasyonun ömrü kısa olur ve kapanır.
 
Öyleyse federasyon neler yapacak?
Bir kere bir ilçede federasyon olmazsa olmaz bir sivil toplum örgütüdür.Mutlaka her ilçe bunu oluşturmalı ve kurmalıdır.
Öyleyse federasyon neler yapacaktır.
 
1.İlçede kurulu dernekler arası koordinasyon,haberleşme ve yardımlaşma ancak federasyon kanalı ile yapılabilir.İlçe köy dernekleri bundan son derece uzak durumdadır.Federasyon iyi yönetilirse bunu sağlayabilir.
 
2.Bir federasyon altında iyi organize olmuş dernekler gerek siyasi arenada gerekse dış dünyada daha itibarlı olurlar.
 
3.Kuracağı komitelerle projeler üretir ve derneklerin kullanımlarına sunar.
 
4.İlçenin tanıtımını tüm dernekleri de arkasına alarak daha iyi yapar.
 
5.Gerek ulusal gerekse uluslar arası fonları araştırır koşullarını öğrenir ve federasyon olarak yada durumu uyan derneklere kullanımını sağlar.
 
6.Federasyonun elinin altında daha fazla insan kaynağı olacağı için derneklere danışmanlık altında destekler verir.
 
7.Dernek başkan ve yöneticilerini eğitir.Bu sayede dernek daha sağlıklı işler yapar.
 
8.Yaratacağı fonlar olursa bunların ortak projelerde nasıl kullanılacağını duyurur ve dernekleri birlikteliğe teşvik eder.
 
9.Tüm üye dernekleri ilgilendirecek projelere,dernekleri ortak ederek yapmalı onların oluşturacağı birliğe rehberlik etmelidir.Örneğin: Bir eğitim kurulu kurulması,Huzur evi yapılması,kreş açılması,tüm dernek üyelerine ortak kartlar çıkartılarak indirimli alışverişler yapılması gibi projeleri uygulayabilir.
 
10. Üst birliklere üye olarak üye derneklerini dünya ile daha fazla entegre olmalarını sağlayabilirler.
 
Sevgi ve saygılarımla,
Mehmet KARAMUSTAFAOĞLU
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

< Önceki   Sonraki >

Advertisement
Advertisement
Advertisement